Läsning för att berika språket

I vårt digitala informationssamhälle finns det oändliga möjligheter till berättelser och kunskap. Så varför skulle man sätta sig ner med en bok när man kan titta på ett kort YouTube-klipp eller njuta av en tv-serie som inte kräver någon vidare ansträngning? Faktum är att det finns flera goda anledningar till att välja en bok istället.

Utveckla språket

Även om rörligt material och kortare texter är mer lättillgängliga har det visat sig att skriven text i bokform ger en bättre ordförståelse än till exempel tv. I en studie från University of California kunde man bland annat visa att barn som läste exponerades för 50 procent fler ord än om de tittade på tv. Läsningen förbättrar dock inte bara ditt ordförråd utan även din känsla för hur språk är uppbyggt. Texter i skriven form skiljer sig från det talade språket och breddar din känsla för meningsbyggnad och hur ord kan användas.

Varva ner

Många människor lever idag väldigt aktiva liv med ständigt informationsflöde. Böcker ger möjligheten att koppla ner och koppla av. Du kan hitta dina favoriter på nätet, när du läser en bok får du chansen att stänga ute informationsflödet och fokusera. Forskning har visat att läsning reducerar stress med upp till 65% och hjälper kroppen att varva ner innan sömn, oavsett vilken typ av litteratur du läser.