Böcker

Läsning för att berika språket

I vårt digitala informationssamhälle finns det oändliga möjligheter till berättelser och kunskap. Så varför skulle man sätta sig ner med en bok när man kan titta på ett kort YouTube-klipp eller njuta av en tv-serie som inte kräver någon vidare…

Böcker – fysiskt och på nätet

Det finns en mängd böcker att läsa, några av dem kallas dessutom de bästa böckerna i världen. Idag är det minst lika vanligt att köpa ljudböcker som fysiska böcker, speciellt eftersom de kan streamas eller laddas ned i din smartphone,…